Artaxias

On Sale
Artaxias | Snowflake Obsidian x Agate x Nuts and Washers

Artaxias | Snowflake Obsidian x Agate x Nuts and Washers
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Lava Stone x Malachite Matte Black Bolt Stack

Artaxias | Lava Stone x Malachite Matte Black Bolt Stack
$33.00 Regular price $55.00

On Sale
Artaxias Agate x Tiger Eye Stack

Artaxias Agate x Tiger Eye Stack
$33.00 Regular price $55.00

On Sale
Sold Out
Artaxias | Lava Stone x Blue & Gold Sandstone Stack

Artaxias | Lava Stone x Blue & Gold Sandstone Stack
$33.00 Regular price $55.00

On Sale
Artaxias | Tiger Eye x Agate Stone x Nuts

Artaxias | Tiger Eye x Agate Stone x Nuts
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Faceted Agate x Lapis Lazuli x Nuts

Artaxias | Faceted Agate x Lapis Lazuli x Nuts
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Snowflake Obsidian x Agate

Artaxias | Snowflake Obsidian x Agate
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Círculo

Artaxias | Círculo
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Lapis Lazuli x Frost x Chrysocolla

Artaxias | Lapis Lazuli x Frost x Chrysocolla
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Sea Sediment x Frost x Rosso Coral

Artaxias | Sea Sediment x Frost x Rosso Coral
$30.00 Regular price $50.00

On Sale
Artaxias | Old Aged Lava Stone

Artaxias | Old Aged Lava Stone
$30.00 Regular price $50.00